Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам
Трајање образовања: четири године
Број ученика који уписујемо: 28


Трговински техничар је веома тражено занимање с обзиром на то да се свакодневно отварају различите продавнице па је и могућност запослења већа. Ученици ће научити да обављају комерцијалне послове, е-трговину, организују рад у трговинском објекту, обављају пословну кореспонденцију и професионално комуницирају са купцима.


Практична настава се одвија у специјализованом кабинету за учење и кроз велики број часова практичне наставе ван школе у трговинским објектима у граду.

Наставак школовања у високошколским установама једна је од могућности коју пружа овај образовни профил.

Обучен трговински техничар може да се запосли у комерцијалном сектору предузећа, трговачким центрима, продавницама и маркетима.