Смер туристички техничар поново у Економско – трговинској школи у Кикинди.