ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Родитељи, односно други законски заступници распоређених ученика подносе пријаву за упис на један од следећих начина:

  1. Електронским путем, као ауторизовани корисник на порталу МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА – у периоду од 3. јула до 7. јула 2023. до 15 часова
  2. Непосредно у школи – у првом уписном кругу 3 и 4. јула 2023. од 8 до 15 часова, у другом уписном кругу 5. јула 2023. од 8 до 15 часова.


Податке који су неопходни за упис ученика школа прибавља по службеној дужности, у складу са законом.

Податке о испуњености свих услова за упис на одређени образовни профил, као и податке о испуњености здравствених услова, за образовне профиле за које је то прописано Конкурсом, школа прибавља електронским путем у складу са законом. Изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могуће прибавити електронским путем, кандидат доставља лекарско уверење непосредно у школи.

Лекарски преглед о испуњавању здравствених услова за све образовне профиле обавља се у Школском диспанзеру.

Уз пријаву могу се поднети следећа документа:

  • Уверење о обављеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно сведочанство о завршеној основној школи, сведочанства 5, 6, 7 и 8-ог разреда
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Лекарско уверење