Uncategorized

Парламент Економско-трговинске школе конституисан је 23. октобра 2003. године. На првој седници је на основу члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања Ученички парламент ЕТШ донео Пословник о раду ученичког парламента.

Те 2003. године парламент је бројао 34 члана, а први председник била је Силвија Бин. Данас парламент ЕТШ има 28 чланa (из сваког одељења по два представника).

Презиме и име
4.1 Утржен Жарко – председник Ученичког парламента
4.1 Рацков Катарина – заменица председника Ученичког парламента
4.2 Шимон Дора – записничар
4.2 Пиљак Сара – благајник
1.1 Милеуснић Сања
1.1 Јездимировић Немања
1.2 Мучалов Ана
1.2 Чавић Даница
1.3 Димовић Снежана
1.3 Тот Давид
1.4 Немет Тамара
1.4 Команов Селена
2.1 Гуцул Огњен
2.1 Гојковић Андријана
2.2 Арађанин Марко
2.2 Нина Рофа
2.3 Стојановић Ђорђе
2.3 Ликар Елеонора
2.4 Орозовић Лазар
2.4 Снежана Рац
3.1 Милићевић Момчило
3.1 Ђин Владимир
3.2 Колданов Милица
3.2 Станишић Михајло
3.3 Гојковић Тијана
3.3 Грујић Даница
3.4 Рајић Марина
3.4 Сакал Сара