Подручје рада: економија, право и администрација
Трајање образовања: четири године
Број ученика који уписујемо: 28


Финансијско рачуноводствени техничар је један од савремених профила који прати захтеве данашње привреде. Ученици ће стећи способност да обављају послове јавних и пословних финансија, рачуноводствене евиденције, контроле пословања предузећа.


Своје практичне вештине ученици стичу у раду у својим виртуелним предузећима у школи, али и и обављајући праксу ван школе у стварним предузећима.

Наставак школовања у високошколским установама једна је од могућности коју пружа овај образовни профил.


Ученици ће бити оспособљени да обављају практечне послове у банкама, осигуравајућим кућама, књиговодственим агенцијама, производним и трговинским компанијама и државним предузећима.