Драги учениче!

Пред тобом је Листа за самопроцену твог напредовања у учењу или односа према учењу у школи.

Уколико желиш да провериш колики је и какав је твој однос према учењу, за било који поједини предмет, или укупно за све предмете у школи, најпре уради даунлоуд ове листе, а потом одговори крајње искрено на сва понуђена питања.

Након што си одговорио/ла на сва питања, у последњем реду упиши број одговора које си дао, односно добио/ла у свакој колони. Тако ћеш видети колико тога и шта треба да поправиш како би постигао/ла боље резултате у учењу.

Било би добро када би у колонама никад и понекад имао/ла мали број одговора или да их уопште немаш, а да у колонама често и увек имаш већи/велики број одговора.

Тачних одговора на овој листи нема и нико неће видети шта си одговорио/ла, али било би добро да се, након добијених резултата, позабавиш управо оним активностима које си проценио/ла са никад или понекад те да их помериш у жељеном правцу (ка често и увек).

Преузми документ

САМОПРОЦЕНА НАПРЕДОВАЊА У УЧЕЊУСтручни актив за развојно планирање – анкета
У поље испод одговарајућег нивоа унеси     X 
 Ниво
 Никад Понекад ЧестоУвек
  1. Имам уџбенике који су препоручени за одговарајуће предмете    
  2. За сваки предмет имам одговарајућу свеску    
  3. Спремам се за сваки час    
  4.  На часовима редовно пишем тезе и садржај табле    
  5.  На часовима пратим излагање наставника    
  6.  На часовима учествујем у дискусији    
  7.  Равноправно учествујем у раду групе, ако је на часу организован групни рад    
  8.  Слободно износим своје мишљење о теми о којој се говори на часу    
  9. Ако ми нешто није јасно у вези са градивом, слободно питам наставника за       додатно објашњење    
10. Код куће редовно учим лекције које су предаване, а не само кад наставник        најави испитивање или тест    
11. У стању сам да повезујем градиво из различитих предмета    
12. У стању сам да, на основу наученог, дајем сопствене примере    
13. Ако је наставник заказао час допунске наставе, редовно се одазовем    
14. Задовољан/задовољна сам својим оценама у односу на то колико учим    
15. Од почетка школске године сам поправио/поправила оцене    
16. Планирам да више учим и остварим бољи успех    
УКУПАН БРОЈ ОДГОВОРА ПО КОЛОНАМА: