Школски одбор је у мандату од 12.07.2023.  до 11.07.2026.

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ/соц.парт.РОДИТЕЉИЗАПОСЛЕНИ
1. Борислав Брчин4. Зорица Грбић  7. Станислав Завишин
2. Илија Рађеновић5. Ана Прунић8. Мирјана Секулин
3. Долорес Немет6. Татјана Ћошков9. Софија Милићев