14 . Европска ноћ истраживача је одржана од 25-29.9.2023. године у 24 града широм Србије. Велико научно дружење организовано је и у Кикинди и ученици Економско-трговинске школе су посетили ову манифестацију дана 29.9.2023. године у дворишту Народног музеја у Кикинди од 18-19h. Једанаест ученика I1, I2, II2, II3 и III3 разреда присуствовалo je предавању и радионици „Истражи дугу“. То су: Анђела Шкорић и Сања Милеуснић из одељења 1.1, Јован Коман и Ана Мучалов из одељења 1.2 Марко Арађанин и Невенка Попесков из одељења 2.2, Ђорђе Стојановић, Марко Кришан и Биљана Вујин из одељења 2.3 и Драган Ћирић и Даница Грујић из одељења 3.3.


У првом делу ученици су слушали предавање на који начин и због чега настаје чудесна дуга, о преламању светлости и угловима под којим се прелама, о дугиним бојама, али и зашто се дуга не види увек. У другом делу ученици су правили своју дугу помоћу разних предмета и извора светлости, израђивали спектроскоп и сликали своју дугу различитим ликовним техникама.
Реализатор активности је била Јелена Вукобрат која је кроз спој науке и уметности стимулисала радозналост младих.
Предавању и радионици је присуствовала и професорица Емила Кленанц.