Пријем родитеља преподневна смена

Разред и одељење Одељењски старешина Дан примања родитеља на разговор Време примања родитеља на разговор I 1 Душица Јованов четвртак 10:30-11:00 I 2 Наташа Крстић понедељак 11.30-12.15 I 3 Горан Бошњак понедељак 9:45-10:15 I 4 Дане Цветићанин среда 10:30-11:00 II 1 Дубраавка Варађанин среда 9:45-10:15 II 2 Жељка Миличић уторак 9:45-10:20 II 3 Ана Шогоров…

Више

Пријем родитеља поподенвна смена

Разред и одељење Одељењски старешина Дан примања родитеља на разговор Време примања родитеља на разговор I 1 Душица Јованов четвртак 16:30-17:00 I 2 Наташа Крстић понедељак 17.30 – 18.15 I 3 Горан Бошњак понедељак 15:45-16:15 I 4 Дане Цветићанин понедељак 16.20-16.50 II 1 Дубравка Варађанин среда 15:45-16:15 II 2 Жељка Миличић уторак 15:40-16:20 II 3…

Више