Секретар школе

Изда Татјана, дипломирани правник са положеним правосудним испитом – Правни факултет – општи смер, Нови Сад – Радни однос у Економско-трговинској школи засновала је 01.01.1998. године на радном месту професор правне групе предмета, а од 21.08.2006. године распоређена је на радном месту секретара Школе. – Од 22. јануара до 31. марта 2014. године – в.д.…

Више