Ученички парламент Економско-трговинске школе је  у уторак, 23.4.2024. године, oрганизовао  психолошку радионицу поводом Дана психологије. Назив радионице je „Kaко живети боље и срећније уз помоћ психологије“.

Радионицу је осмислила и водила психолошкиња и психотерапеуткиња  Taтјана Тановић, оснивач Центрa за подршку породици, лични развој и хумано друштво под називом  “Повежи се”. Ова  рганизација основана је 2017. године, a њени oсновни циљеви су промоција значаја менталног здравља,  његова заштита и унапређење, jачање кaпацитета родитељства и породице, aдекватна брига o деци и  неговање хуманих вредности у друштву..

Циљ  радионице  је да омогући и пружи увиде у то које особине личности и које вештине треба развијати да бисмо живели добар и срећан живот.

Нагласак је   на  здравом концепту среће, за разлику од  концепта среће који се у савременом друштву све више афирмише и који  истиче да  срећа зависи  искључиво од појединца, занемарујући оне околности на које појединац не може да утиче. То су и разлози који доводе  до   осећања неуспеха, лоше слике о себи, пада самопоуздања, нарочито код оних особа које већ имају психолошке потешкоће. Све то доводи  до  феномена  попут егоцентризма и  индивидуализма који се  све више развијају, а изостају неопходна међусобна сарадња и  хумани односи  у друштву.

Како би се подигла свест о важности металног здравља, потребно је што више оваквих радионица  које би промовисале праве животне

вредности − закључили смо након овог занимљивог предавања.

Следећа радионица  планирана је  за 7.5.2024.године, када  се  обележава “Недеље сећања и заједништва у школама”.