ЧЕК - ЛИСТА ЗА САМОПРОЦЕНУ

ЧЕК - ЛИСТА ЗА САМОПРОЦЕНУ

НАПРЕДОВАЊА У УЧЕЊУ или ОДНОСА УЧЕНИКА ПРЕМА УЧЕЊУ

   

Драги учениче!

Пред тобом је Листа за самопроцену (download) твог напредовања у учењу или односа према учењу у школи.

Уколико желиш да провериш колики је и какав је твој однос према учењу, за било који поједини предмет, или укупно за све предмете у школи, најпре уради даунлоуд ове листе, а потом одговори крајње искрено на сва понуђена питања.

Након што си одговорио/ла на сва питања, у последњем реду упиши број одговора које си дао/ла, односно добио/ла у свакој колони. Тако ћеш видети колико тога и шта треба да поправиш како би постигао/ла боље резултате у учењу.

Било би добро када би у колонама никад и понекад имао/ла мали број одговора или да их уопште немаш, а да у колонама често и увек имаш већи/велики број одговора.

Тачних одговора на овој листи нема и нико неће видети шта си одговорио/ла, али било би добро да се, након добијених резултата, позабавиш управо оним активностима које си проценио/ла са никад или понекад те да их помериш у жељеном правцу (ка често и увек).