Ученички парламент 2018/2019

Парламент Економско-трговинске школе конституисан је 23. октобра 2003. године. На првој седници је на основу члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања Ученички парламент ЕТШ донео Пословник о раду ученичког парламента.

Те 2003. године парламент је бројао 34 члана, а први председник била је Силвија Бин. Данас парламент ЕТШ има 32 чланa (из сваког одељења по два представника).

Председник парламента за школску 2018/19. годину је .