Представници НБС у ЕТШ

Представници НБС у ЕТШПредставници НБС у ЕТШ

У среду, 27. фебруара 2013. године, у новој медијатеци Економско-трговинске школе, у организацији Канцеларије за младе Кикинде, представили су нам се гости из Народне банке Србије из Београда и Новог Сада.

Циљ ових предавања био је да се ученици упознају како да заштите своја права и интересе када буду пословали са банкама или осигуравајућим друштвима, како да поступе уколико им права, као потрошача финансијских услуга, на било који начин буду повређена.

Предавању су присуствовали ученици четвртог и трећег разреда образовних профила економски техничар и финансијски администратор – оглед.

Уводно излагање одржали су Никола Ђукић, самостални стручни сарадник за едукацију корисника финансијских услуга и Јована Терзин, виши стручни сарадник за едукацију корисника финансијских услуга централе у Београду.

Тему „О чему треба водити рачуна приликом куповине осигурања“ презентовала је  Валерија Санадер, виши стручни сарадник за едукацију корисника финансијских услуга, а тему „Каматне стопе и валутна клаузула“ презентовала је Надежда Тот, виши сарадник за едукацију корисника финансијских услуга, филијала Нови Сад.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • a1
 • a2
 • a3