СЕКЦИЈЕ У ШКОЛИ

Драги ученици, у нашој школи су ове године активне следеће секције:

 1. Секција немачког језика – води проф. Милица Голушин
 2. Рачуноводствена секција – води проф. Милан Витас
 3. Секција реторике и беседништва – води проф. Ержебет Леринц
 4. Информатичка секција – воде проф. Тања Радованов и Емил Хофгезанг
 5. Економска трибина – проф. Станислав Завишин
 6. Неговање здравих стилова живота – проф. Васа Микалачки и Катица Рајков, прихолог
 7. Математичка секција – проф. Љубица Иличин
 8. Певачка група – проф. Јасна Грбић и Ивана Којић
 9. Драмска секција – проф. Душица Јованов
 10. Зидне новине – проф. Љубица Колунџић
 11. Спортска секција – фитнес – проф. Александар Борић

 Ако желите да се укључите у неку од наведених секција, треба да се јавите професору који је за секцију задужен.

Тим за развојно планирање Школе