π = 3,141592653589793116…

Broj PiП= 3,141592653589793116…

Дан 14.03. је у свету познат као "Pi Day"

Ученици 4.1 су извели експеримент. Бацали су шибице на подлогу на којој су паралелне линије чије је растојање дужине шибице и записивали су број бачених шибица и број оних које су пале преко линије. Израчунавали су количник двоструког броја бачених и броја оних које су пале преко линије. Тај количник се креће око 3,14.

Број П представља количник обима круга и његовог пречника па му је велика примена у израчунавању P-површине и V-запремине обртних тела.

Користи се у вероватноћи и статистици, теорији бројева…

Зове се и Архимедова константа, а симбол π за ову константу увео је 1706. године математичар Вилијам Џоунс.

Број П има много децимала које се појављују не периодично, дакле број се не може написати у облику разломка а рекорд је 1.241.100.000.000 децимала из 2002. године.

 

Занимљивости о броју π

  • Пар „мозгаша“ у Јапану тврди да су поставили нови рекорд у прорачунавању броја П. Наиме, као што већ можда знате П је број који је одувек збуњивао научнике широм света због тога што не постоји образац по коме су поређане његове децимале. П се, бар за сада, сматра бесконачним бројем и његово прорачунавање је увек било изазов за најмоћније рачунаре на свету.

  • У првих милион децимала броја П има 99,959 нула, 99,758 јединица, 100,026 двојки,100,229 тројки, 100,230 четворки, 100,359 петица, 99,548 шестица, 99,800 седмица, 99,985 осмица и 100,106 деветки.

  • Ако се основа површине пирамиде подели двоструком половином овога споменика, добија се број П=3,1416.

  • Многи га сматрају божанским бројем! Постоји сајт где укуцате свој датум рођења, а он вам избаци позицију тих бројева у броју П.

Невероватно!

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4