Распоред полагања матурског испита за редовне ученике у августовском испитном року школске 2017/18. године

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

За редовне ученике 

У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

  

Испит Разред и одељење Место одржавања Датум и време Презиме и име ученика
Тест за проверу стручно теоријских знања 44 Учионица бр. 26

24.08. 2018.

од 11.00

до 13.00

Тодоровић Тамара

У Кикинди, 11.07.2018.

Секретар Испитног одбора, 

Катица Рајков, психолог Школе                                                                                                              

                                                                                                              

Председник Испитног одбора

Директор Школе, Томислав Бартолић, професор