Консултације из матурског предмета статистике за ученике 41

Консултације из матурског предмета статистике за ученике 4 1 ће се одржати у петак у 16 часова у матичној учионици.

Предметни професор, јасна попов