РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА За ванредне ученике У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

За ванредне ученике

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

Испит Разред и одељење Место полагања Датум Списак ученика
Писмени испит из српског језика ванредна ученица

медијатека

01.06. 2018.

од 17.00

до 20.00

Аћић Јелена

Израда практичног рада:

Послови продаје у самоизбору

ванредна ученица трговачки кабинет

04.06.2018.

од 12.20

до 15.20

Аћић Јелена
Изборни предмет: Национална економија ванредна ученица медијатека

06.06.2018.

од 8,00

Аћић Јелена
Одбрана практичног рада ванредна ученица трговачки кабинет

08.06. 2017.

од 12.20

Аћић Јелена

У Кикинди, 31.05.2018.

Секретар Испитног одбора,

Председник Испитног одбора

Катица Рајков, психолог Школе

Директор Школе,

Томислав Бартолић, професор