Ученик генерације

Поштовани матуранти,
Економско-трговинска школа и Комисија за награђивање ученика расписује конкурс за ученика генерације. Конкурс траје до 30.05.2017. године и потребно је одељењском старешини предати:
1. CV (у којем ученик концизно представља себе и своја постигнућа, у настави и ван ње) и
2. фотокопије диплома, уверења, похвалница у наставним и ваннаставним активностима.
Услов за конкурисање је одличан успех (5,00) током средњошколског образовања и средња оцена одличан (5,00) на матурском испиту.