РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ

 

Испит Разред и одељење Место одржавања Датум и време Презиме и име ученика Презиме и име ученика
Писмени испит из српског језика

41

41

42

42

43

44

44

нова

медијатека,

информ. кабинет бр.1,

информ. кабинет бр.2,

трговачки кабинет,

биро 3,

биро 4,

31.05. 2017.

од 13.20

до 16.20

Сви ученици наведених одељења Сви ученици наведених одељења
Израда практичног рада Банкарско пословање

41

 

Учионица бр.30

02.06.2017.

од 11.00

до 14.00

Кецић Марина Лисица Ђорђе

Продановић Мила

Радуловић Ивана

Чикош Ервин

 

Израда практичног рада Статистичко обухватање производње и промета

41

 

Учионица бр.30

02.06.2017.

од 11.00

до 14.00

Касап Ивана

Ковачић Кристина

Констатинов Сања

Лукач Дуња

Малешевић Драгана

Марић Јелена

Милић Ивана

Мирков Милан

Рађеновић Марко

Цуњак Јелена

 

Израда практичног рада

Благајничко пословање

 

41

 

Учионица бр.12

02.06.2017.

од 11.00

до 14.00

Бањац Јована

Влаовић Снежана

Тамара Грујић

Жеравица Јелена

Мишкељин Јелена

Момчилов Јована

Петров Снежана

Симеуновић Милана

Скубан Игор

Спасић Слободан

Томин Жељана

Торњански Слађана

Умићевић Наташа

Шорак Јелена

Израда практичног рада

Израда планова физичко-техничког обезбеђења

43 Учионица бр.26

02.06.2017.

од 11.00

до 14.00

Ибрајтер Борис

Терзин Сретен

 

Тодоровић Душко

Израда практичног рада

Организовање техничког обезбеђења

43 Учионица бр.26

02.06.2017.

од 11.00

до 14.00

Јанић Санела

Јовичин Алекса

Ковач Немања

Попадић Снежана Тунић Немања

Хајнал Андреј

 

Израда практичног рада

Извођење контроле обезбеђења

43 Учионица бр.26

02.06.2017.

од 11.00

до 14.00

Галић Никола

Ђурђев Ивана

Сарић Неда

Израда практичног рада

Примена превентивне и употребне технике и тактике противпожарне заштите

43 Учионица бр.22

02.06.2017.

од 11.00

до 14.00

Грађин Гордана Докман Бранислав

Јагодин Сава

Јеличић Ђуро

Љубојевић Марко

Мајсторовић Давид

Пашић Милан

Пивнички Михајло

Сараволац Невена

Табаковић Ален

Трумбeташев Стефан

Шанта Анабела

Матурски практични рад

42

 

Два информатичка кабинета

02.06.2017.

 

Израда А компентенције

од 08.00 до 9.30

 пауза 15 минута

 Израда Б компентенције 9.45 до 12.15

Сви ученици по распореду који направе наставници Сви ученици по распореду који направе наставници
Матурски практични рад 44 Биро 3 и 4

02.06.2017.

од 08.00 до 11.00 часова

Сви ученици по распореду који направе наставници Сви ученици по распореду који направе наставници
Монетарна економија и банкарство 41 Трговачки кабинет 05.06.2017. у 8,00

Касап Ивана

Кецић Марина

Лисица Ђорђе

Продановић Мила

Радуловић Ивана

Умићевић Наташа

Чикош Ервин

Шорак Јелена

Маркетинг 41 Трговачки кабинет 05.06.2017. у 8,00

Грујић Тамара

Жеравица Јелена

Симеуновић Милана

Томин Жељана

Пословна економија 41 Нова медијатека 05.06.2017. у 9,00

Констатинов Сања

Лукач Дуња

Мишкељин Јелена

Мирков Милан

Спасић Слободан

Момчилов Јована

Ковачић Кристина

Малешевић Драгана

Марић Јелена

Цуњак Јелена

Петров Снежана

Математика 41 Кабинет за математику 05.06.2017. у 17,30

Бањац Јована

Влаовић Снежана

Милић Ивана

Рађеновић Марко

Скубан Игор

Торњански Слађана

Основи матичне евиденције 43 Учионица бр. 27 05.06.2017. од 8,00

Грађин Гордана

Докман Бранислав

Ибрајтер Борис

Јагодин Сава

Јанић Санела

Јеличић Ђуро

Пивнички Михајло

Попадић Снежана

Сараволац Невена

Табаковић Ален

Тодоровић Душко

Трумбeташев Стефан

Основи матичне евиденције 43 Учионица бр. 27 06.06.2017. од 8,00

Ковач Немања

Љубојевић Марко

Мајсторовић Давид

Пашић Милан

 

Тунић Немања

Хајнал Андреј

Шанта Анабела

 

Служба обезбеђења 43 Учионица бр. 27 06.06.2017. од 8,00 Галић Никола -
Систем обезбеђења 43 Учионица бр. 27 06.06.2017. од 8,00

Ђурђев Ивана

Јовичин Алекса

Сарић Неда

Терзин Сретен

Банкарско пословање 41 медијатека 07.06.2017. од 8,00

Кецић Марина Лисица Ђорђе

Продановић Мила

Радуловић Ивана

Чикош Ервин

Статистичко обухватање производње и промета 41 медијатека 07.06.2017. од 8,00

Касап Ивана

Ковачић Кристина

Констатинов Сања

Лукач Дуња

Малешевић Драгана

Марић Јелена

Милић Ивана

Мирков Милан

Рађеновић Марко

Цуњак Јелена

Благајничко пословање 41 Биро 1 07.06.2017. од 8,00

Бањац Јована

Влаовић Снежана

Тамара Грујић

Жеравица Јелена

Мишкељин Јелена

Момчилов Јована

Петров Снежана

 

Симеуновић Милана

Скубан Игор

Спасић Слободан

Томин Жељана

Торњански Слађана

Умићевић Наташа

Шорак Јелена

Израда планова физичко-техничког обезбеђења 43 Трговачки кабинет

07.06. 2017. Од 8,00

 

Ибрајтер Борис

Терзин Сретен

Тодоровић Душко
Организовање техничког обезбеђења 43 Трговачки кабинет 07.06. 2017. Од 8,00

Јанић Санела

Јовичин Алекса

Ковач Немања

Попадић Снежана Тунић Немања

Хајнал Андреј

Извођење контроле обезбеђења

 

43 Трговачки кабинет

07.06. 2017. Од 8,00

 

Галић Никола

Ђурђев Ивана

 

Сарић Неда
Примена превентивне и употребне технике и тактике противпожарне заштите 43 Трговачки кабинет 08.06. 2017. Од 10,00

Грађин Гордана Докман Бранислав

Јагодин Сава

Јеличић Ђуро

Љубојевић Марко

Мајсторовић Давид

Пашић Милан

Пивнички Михајло

Сараволац Невена

Табаковић Ален

Трумбeташев Стефан

Шанта Анабела

Тест за проверу стручно теоријских знања 42 Учионица бр. 12

08.06. 2017.

од 11.00

до 14.00

Аћамовић Дијана

Беодрански Ксенија

Грбић Наталија

Даилов Јасмина

Драгић Сузана

Зрнић Жељко

Јаначковић Теодора

Јовић Мирјана

Канчар Анастазија

Караџин Ивана

Касаловић Невена

Куцуровски Рената

Летонаи Беата

Лолић Оливера

Маљугић Мирослав

Тест за проверу стручно теоријских знања 42 Учионица бр. 13

08.06. 2017.

од 11.00

до 14.00

Марковић Драго

Мартон Изабела

Мирков Јелена

Мишковић Зорана

Раца Алекса

Рофа Милан

Тинтор Немања

Толмачев Ненад

Томић Марко

Ћирић Данијела

Ћирић Јована

Француски Слободан

Халаи Никола

Шкорић Нада

Шошић Катарина

Тест за проверу стручно теоријских знања 44 Учионица бр. 24

08.06. 2017.

од 11.00

до 14.00

Адамовић Милан
Антин  Јована
Барна Кристина
Бербаков Јована
Берковић Луна

Бикић Милан

Боснић Милош

Бројчин Мирјана

Гаврић Слађана

Ђукић Милан

Јагодић Немања

Тест за проверу стручно теоријских знања 44 Учионица бр. 26

08.06. 2017.

од 11.00

до 14.00

Јокић Светислав

Коцкар Јована

Милошев Стеван

Недељков Наташа

Попов Александар

Прекпалај Јозеф

Ракић Јована

Рељин Маријана

Ружић Александра

Ћорлука Милица

Штеванов Душан