ПОСЕТА СУДУ ОДУШЕВИЛА УЧЕНИКЕ

IMG 20180530 131958photo iconНеколико година узастопно, организује се посета ученика Економско-трговинске школе важним институцијама у граду. Ове школске године, у оквиру предмета Основи права, у складу са наставним планом и програмом, у 1.2 одељењу, смер - техничар обезбеђења, органозоване су посете Скупштини општини Кикинда и Основном суду у Кикинди. Ученици су имали прилике да се упознају са начином рада Скупштине општине, да бораве у свечаној сали где се одржавају седнице Скупштине општине као и да посете Услужни центар СО.

Крајем године посетили су и Основни суд у Кикинди. Том приликом су обишли сва одељења у Суду а највише времена и интересовања ученици су показали за рад судија у судницама. Имали су прилике да преузму улоге окривљеног, браниоца, тужиоца, судије, чланова већа, дактилографа. Секретар Суда, Милена Трајковски им је у томе много помогла објашњењима и интересантним причама из свог дугогодишњег искуства.

Ученици 3.1 одељења, смера економски техничар су такође посетили Основни суд. Били су веома задовољни јер им је употпуњено теоријско знање које су у оквиру предмета Уставно и привредно право стекли током године.

Проф. Ержебет Леринц