Средњошколци за средњошколце

средњошколци за средњошколце„Средњошколци за средњошколце“

Ово је устаљен концепт у многим европским државама и базира се на волонтеризму младих, средњошколском активизму и друштвено одговорном пословању предузећа, а спроводи га Унија средњошколаца Србије.

 

„Средњошколци за средњошколце“ ће у Србији трећи пут бити реализован 7. децембра, одмах након Међународног дана волонтирања. Пројекат је претходне две године успешно реализован. Конципиран је тако да одређени број средњошколаца и средњошколки један дан у школској години не похађа наставу, већ волонтира у локалним предузећима и на тај начин промовише волонтеризам. Сваки средњошколац би требао да нађе место где ће волонтирати, треба да се обрати локалном координатору Исидори Батинић, која ће се потрудити да му нађе посао у локалном предузећу. Док, с друге стране, предузетници донирају први средњошколски фонд, “Средњошколци за средњошколце”, који је основала Унија средњошколаца Србије, и на тај начин покажу друштвено одговорно пословање. Средства са поменутог фонда се, касније, на основу конкурса на одређену тему, расподељују Ученичким парламентима за реализацију одређених пројеката.

У реализацији пројекта учествоваће средњошколци и средњошколке из двадесет градова: Бела Црква, Бачка Паланка, Бечеј, Краљево, Ћуприја, Ниш, Сурдулица, Кикинда, Ваљево, Нови Сад, Смедерево, Сомбор, Лесковац, Београд, Панчево, Зајечар, Рача, Нови Пазар, Пирот, Ковин. Постоји могућност да се укључе средњошколци и средњошколке и из других градова Србије.

Прикупљена средства из фонда биће додељена по једном Ученичком парламенту из сваког од градова. За одабир пројеката ученичких парламената који ће бити финансирани формираће се тим који ће чинити представници/е Управног одбора Уније средњошколаца Србије и стручњака у области омладинског активизма.

,,Средњошколци за средњошколце” је самоодржив пројекат што значи да се мали део прикупљених средстава оставља за покретање пројекта наредне године. Замисао пројекта је да фонд из године у годину расте као и број ученика и ученица који волонтирају, и број предузећа који друштвено одговорно послују, подржавају младе и развој локалне заједнице. Пројекат је подржан од стране Заједнице предузетника Привредне коморе Србије и Министарства Просвете, науке и технолошког развоја. У циљу заштите ученика/ца, послодаваца и фонда, све стране ће бити у обавези да потпишу уговор. За реализацију ,,Дана волонтирања” у сваком граду/општини задужен/а је један/на локални/а координатор/ка Уније средњошколаца Србије, уз подршку националне координације пројекта.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6