Ванредни ученици - распоред испита Децембар

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - први разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Бицановић Весна 1. Екологија 21.12.2016. у 13:10
2. Грађанско васпитање 22.12.2016. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА - први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Лалићевић Страхиња 1. Куварство 20.12.2016. у 13:30
  2. Професионална пракса 20.12.2016. у 13:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Сувачарев Драгољуб 1. Основи туризма и угоститељства 16.12.2016. у 15:40

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - други разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
Радин Стефан 1. Хемија 16.12.2016. у 13:30
2. Пословна информатика 19.12.2016. у 15:30
3. Историја 21.12.2016. у 16:30
4. Физика 22.12.2016. у 18:30
1. Станкић Александра 1. Пословна информатика 19.12.2016. у 15:30
1. Аћић Јелена 1. Хемија 16.12.2016. у 13:30
2. Пословна информатика 19.12.2016. у 15:30
1. Толмачев Игор 1. Историја 21.12.2016. у 16:30
1. Кнежевић Снежана 1. Хемија 16.12.2016. у 13:30
2. Пословна информатика 19.12.2016. у 15:30
3. Историја 21.12.2016. у 16:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Стојановић Соња

1. Статистика (писмени)

Статистика (усмени)

19.12.2016. у 16:45

20.12.2016. у 16:45

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОМЕРЦИЈАЛИСТА - ОГЛЕД (четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

 

 

1. Лерик Александра

1. Менаџмент 16.12.2016. у 16:45
2. Маркетинг 19.12.2016. у 16:45
  3. Пословне финасије 20.12.2016. у 16:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

 

 

1. Рачунарство и информатика 19.12.2016. у 15:30
1. Секулин Душан 2. Физчко васпитање 20.12.2016. у 18:20
  3. Пословна комуникација 21.12.2016. у 17:30
  4. Грађанско васпитање 22.12.2016. у 17:30
1. Пескар Клара 1. Познавање Робе 16.12.2016. у 13:30
2. Пословна комуникација 21.12.2016. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Шибул Александра

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

15.12.2016. у 15:40

16.12.2016. у 16:45

1. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

22.12.2016. у 16:00

23.12.2016. у 13:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА (четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

 

 

 

 

 

1.  Попов Александар

1. Борилачке вештине 15.12.2016. у 15:00

2. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

16.12.2016. у 15:40

22.12.2016. у 16:30

 

3. Немачки језик (писмени)

Немачкијезик (усмени)

16.12.2016. у 14:00

19.12.2016. у 16:30

4. Основи кривичног права и криминалистике 20.12.2016. у 15:40
  5. Грађанско васпитање 22.12.2016. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Ђалински Данијела 1. Верска настава 15.12.2016. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Јованић Душан

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

15.12.2016. у 15:40

16.12.2016. у 16:45

1. Мојић Кристијан 1. Основи економије 16.12.2016. у 15:40

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Мојић Кристијан 1. Грађанско васпитање 22.12.2016. у 17:30
1. Арсић Јелена

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

15.12.2016. у 15:40

16.12.2016. у 16:45

1. Средић Милана 1. Маркетинг 19.12.2016. у 16:45
2. Право 20.12.2016. у 15:40
3. Национална економија 21.12.2016. у 17:30
4. Филозофија 22.12.2016. у 13:30
5. Грађанско васпитање 22.12.2016. у 17:30

 

 

 

Координатор за ванредне ученике,                                                                         Директор Школе,

_______________________________                                                                 ________________________

        (Емилија Јанков, проф.)                                                                             (Томислав Бартолић, проф.)