РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

За редовне ученике

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ

            

Испит Разред и одељење Место полагања Датум Списак ученика
Израда практичног рада и усмена одбрана 35 Трговачки кабинет

01.06.2017.

од 8,00

 

Анита Печи

Дијана Чикош

Божа Бербаков

Данијел Кочиш

Марио Голушин

Маријана Сабo

 

Јована Врањеш

Слађан Мандић

Александра Џунић

Дејан Николин

Горан Јарић

Валентина Михајловић

Израда практичног рада и усмена одбрана 35 Трговачки кабинет

06.06.2017.

од 8,00

 

Драгана Француски

Вања Фиштеш

Елеонора Сабо

Јелена Перовић

Драгана  Рајков

Владимир Телечки

Александар Маћош

Милица Кукић

Ален Карако

Јелена Такић

Властимирка Глигорин