Заједнички родитељски састанак за ученике 1 разреда

Заједнички родитељски састанак за ученике 1 разредаЗаједнички родитељски састанак

за ученике 1 разреда

У оквиру редовних превентивних активности Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 24.09.2015. године, одржан је, сада већ традиционални шести, заједнички родитељски састанак ученика 1. разреда. Да се подсетимо први заједнички родитељски састанак одржан је 28.10.2010. године.

Тема родитељског састанка везана је за превентивни рад на безбедности ученика у Школи и ван ње као и упознавање са правилима понашања.

Родитељима су се обратили: директор Томислав Бартолић, психолог Катица Рајков, координатор Тима за развојно планирање, наставник Наташа Вучковац и Павле Рајков представник Полицијске управе Кикинда.

Родитељи су упознати са:

- успесима које је Економско-трговинска школа постигла у раду са претходним генерацијама,

- оспособљеношћу ученика за свет рада као и за наставак школовања,

- са начином рада и правилима понашања у школи,

- са бригом која се посвећује свим ученицима,

- са важношћу партнерства и сарадње између родитеља и Школе као и

- са свим активностима које Школа спроводи да би створила услове за учење, безбедно одрастање и формирање здравих младих личности.

Састанку је присуствовало 52 родитеља (што по одељењима, почев од 11 до 14, износи: 17, 15, 10,10).

  • slika-a1
  • slika-a2
  • slika-a3
  • slika-a4
  • slika-a5